1. Какво е „Бързи Книги“?“

  Бързи Книги“ е услуга, която ви позволява да се запознаете с най-важното от множество и разнообразни заглавия на световния пазар на книги. Засега, можете да използвате услугата само през телефона си, като за целта е нужно да свалите приложението „Бързи Книги“.

 2. Как се използва услугата?

  Услугата се използва през вашия смартфон. След като свалите приложението, вие получавате достъп до резюметата, текстовата част и мисловните карти на всяка една книга. Услугата се използва след заплащане на абонамент.

 3. Каква е цената на услугата?

  За всички нови потребители, първите 7 дни от използването на услугата са безплатни. След този 7-дневен период, цената е 9.99 лв на месец.

 4. Какво е резюме?

  Резюме означава събрана на едно място, най-важната информация от дадена книга. Целта е за кратко време човек да се запознае с основните идеи и концепции от конкретна книга.

 5. Защо да чета/слушам резюме, вместо цялата книга?

  Преди човек да отдели време за конкретна книга, той е длъжен да се запознае с основна информация (описание) относно темата. В услугата „Бързи Книги“, вие имате възможност не просто да разберете повече за темата, а да вникнете в голяма част от идеите и концепциите преди да сте инвестирали в книгата. Разбира се, ако дадено резюме ви харесва, ние препоръчваме да закупите конкретната книга и да се запознаете в дълбочина с нея.

 6. Какво е мисловна карта?

  Мисловните карти представляват диаграми, използвани за визуално представяне на информация (идеи, задачи, цели) от книгите, свързана чрез ключова дума, картинка или идея. Целта е всеки клиент, който вече е чел/слушал от нашите резюмета или цялата книга, да има възможност за съвсем кратко време да си припомни идеите от нея, без отново да я слуша или чете като просто разгледа мисловната карта.

 7. Какво включва абонаментът?

  Абонаментът включва достъп до всички категории и заглавия в приложението, тяхната текстова част и мисловните карти на всяко едно произведение.

 8. Защо аудио, текст и мисловна карта?

  Доказано е, че хората запаметяват най-много информация, когато тя е предложена по един интуитивен начин за възприемане, който въвлича повече от едно от нашите сетива. Освен най-стария начин за възприемане на такава информация – четене и навлезлия – слушане на книги; ние решихме да добавим един метод за възприемане на информация, който е най-близо до работата на нашия мозък. Мисловната карта е точно това, което помага да запаметим максимално много, след като сме прослушали/изчели материала.